Aktuality

Poděkování

Děkujeme všem kolegům, partnerům, studentům a všem, kteří se jakkoli podíleli na řešení projektu. Jen díky Vaší podpoře se nám to podařilo... Hezké léto. Tým NCL

Neocartolink Admin | 9.7.2014

Poslední seminář OCTOPUS

Ve středu 30. 4. 2014 bude zakončen cyklus seminářů NeoCartoLink OCTOPUS.

Ve středu 30. 4. 2014 bude zakončen cyklus seminářů NeoCartoLink OCTOPUS. Od 8 do 12 hodin budou prezentovány poslední výjezdy realizované v rámci projektu NeoCartoLink. Místo konání učebna S3 Katedry geoinformatiky UP.

Neocartolink Admin | 29.4.2014

Seminář "Webové mapy a open source"

Ve čtvrtek 27. 3. 2014 v čase 16:00-17:30 se v rámci projektu Neocartolink uskuteční seminář "Webové mapy a open source", který povede Mgr. Ondřej Růžička, absolvent Katedry geoinformatiky. Seminář se koná v učebně S3 v budově Katedry geoinformatiky na Třídě 17. listopadu 50 v Olomouci.

Neocartolink Admin | 26.3.2014

Den geografie

Katedra geografie UJEP v Ústí nad Labem pořádá dne 6. března 2014 tradiční akci Den geografie, v rámci níž vystoupí proběhne již druhý Hyde Park o kartografické produkci pro školy.

Akce je určena přednostně učitelům zeměpisu ZŠ a SŠ, nicméně akce se může zúčastnit kdokoli z partnerů projektu NeoCartoLink. Bližší program a přihláška jsou k dispozici na stránkách katedry geografie.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 20.2.2014

Seminář s představením absolvovaných stáží a konferencí v síti NeoCartoLink

Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se v rámci sítě NeoCartoLink uskuteční prezentační seminář s představením absolvovaných stáží a konferencí OCTOPUS. Seminář se uskuteční v budově Přírodovědecké fakulty UP na tř. 17. listopadu 12 v Olomouci. Podrobnosti jsou ZDE.

Neocartolink Admin | 11.11.2013

Týden geografie v Ústí nad Labem

Katedra geografie UJEP v Ústí nad Labem pořádá ve dnech 18.-21. 11. tradiční akci Týden geografie, v rámci níž vystoupí odborníci a studenti oboru geografie.

Na tuto akci jsou zváni všichni partneři projektu i další zájemci z řad odborné veřejnosti. Bližší program je k dispozici na stránkách katedry geografie. Na program během pondělí až středy není třeba hlásit se předem. Ve čtvrtek 21. 11. proběhne tradičně Den geografie určený pro učitele zeměpisu ZŠ a SŠ. Letos bude součástí Hyde park s tvůrci školních atlasů. Kapacita Dne geografie byla již naplněna.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 7.11.2013

Seminář Úkoly a výzvy výzkumu v oblasti geoprostorových informací při realizaci národní geoinformační infrastruktury (NGI)

Ve čtvrtek 31. října 2013 se v konferenčním sále (6. patro) budovy Zeměměřických a katastrálních úřadů, v Praze - Kobylisích, uskuteční seminář Úkoly a výzvy výzkumu v oblasti geoprostorových informací při realizaci národní geoinformační infrastruktury (NGI). Více informací ZDE.

VUGTK, v.v.i. | 2.10.2013

Konference CARTOCON2014

V únoru 2014 se v Olomouci sejde na velké kartografické konferenci CartoCON2014 absolutní špička světové  a  domácí  kartografie.  Nad  konferencí  převzali  záštitu  Kartografická  společnost  ČR,  Česká asociace pro geoinformace, Česká geografická společnost a rektor Univerzity Palackého v Olomouci.

Obsah  konference  je  velmi  široký,  přičemž  jeho  jádro  tvoří  témata  čtyř  komisí  ICA  (International Cartographic  Association),  které  budou  mít  na  konferenci  své  pracovní  zasedání.  Těmito  komisemi

jsou:

 

Dále  na  konferenci  proběhne  zasedání  ICA  Working group  on  International  Map  Year.  Organizátoři s potěšením oznamují, že konference se zúčastní i kompletní ICA Executive Committee. Již nyní víme, že  do  Olomouce  přijedou  současný  a  tři  bývalí  prezidenti  ICA.  Součástí konference  bude  i  výstava starých map ve Vlastivědném muzeu Olomouc a bohatý společenský program.

Oslovujeme  Vás  s výzvou  aktivní  účasti  na  konferenci  formou  prezentace  Vašeho  kartografického a geoinformatického působení.

Prosím,   zaregistrujte   se   co   nejdříve   na   stránkách   konference s referátem  prezentujícím  Vaši  odbornou  aktivitu.  Domníváme  se,  že  nemůžeme  promarnit  tuto jedinečnou   příležitost   prezentovat   českou   kartografii   v co   nejlepším   světle   před   světovou kartografickou elitou.

 

Organizační tým konference CARTOCON2014

Neocartolink Admin | 2.10.2013

Úvodní školení k programu InstantAtlas

Na konci října připravuje TUL ve spolupráci s UPOL úvodní školení k software InstantAtlas.

Software InstantAtlas je kartografickým nástrojem pro tvrobu interaktivních výstupů a vizualizací. Společně s UPOL plánujeme uspořádání jednodenního úvodního kurzu k práci s InstantAtlasem. Školení bude probíhat v Liberci poslední týden v říjnu (28.-31.10. 2013, bude ještě upřesněno).

 

Rádi bychom zjistili předběžný zájem o takové školení z řad partnerských pracovišť. Vzhledem k omezenému počtu licencí předpokládáme zájem zejména z řad stávajících uživatelů či zájemců o využívání InstantAtlasu.

 

Prosíme o vyjádření předběžného zájmu o absolvování školení ve formuláři zde.

Technická univerzita v Liberci | 30.8.2013

Seminář problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

Západočeská univerzita v Plzni, oddělení geomatiky

Česká asociace pro geoinformace

pořádají v rámci projektu NeoCartoLink (Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace) a tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie)

pracovní seminář

Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

KDY:   středa 4. září 2013, 14:00 – 17:00 hodin

KDE:   hotel GOLDEN FISH, Plzeň, U Borského parku 27, salonek WEST

 

Vice informací a registrace zde.

Neocartolink Admin | 27.8.2013

Seminář Témata realizace GeoInfoStrategie z pohledu vývoje a výzkumu

V úterý 1. října 2013 se v prostorách Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. ve Zdibech uskuteční seminář "Témata realizace GeoInfoStrategie z pohledu vývoje a výzkumu".

Více informací a možnost registrace neleznete zde.

VUGTK, v.v.i. | 31.7.2013

Seminář Konkurenceschopnost, vzdělávání a legislativa v oblasti prostorových informací a služeb v České republice

Ve středu 3. července 2013 se v prostorách Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční seminář Konkurenceschopnost, vzdělávání a legislativa v oblasti prostorových informací a služeb v České republice.

Bližší informace a registrace jsou k dispozici ZDE

Neocartolink Admin | 16.6.2013

Přehled geoinformatických a kartografických pracovišť

Ve sekci aktivity byl přídána mapa s přehledem světových geoinformatických a kartografických pracovišť.

Více informací ZDE.

Neocartolink Admin | 7.6.2013

Odborné semináře na VÚGTK zrušeny.

Pro nízký počet přihlášených účastníků jsme, bohužel, nuceni přesunout termín seminářů „Veřejná správa v mapách“ a „OCTOPUS“, které se měly konat v pátek 24.5.2013.

Pro nízký počet přihlášených účastníků jsme, bohužel, nuceni přesunout termín seminářů „Veřejná správa v mapách“ a „OCTOPUS“, které se měly konat v pátek 24.5.2013. Velmi se touto cestou omlouváme a věříme, že nový termín v září 2013 bude zájemcům více vyhovovat.

Děkujeme za pochopení.

Neocartolink Admin | 22.5.2013

Pozvánka na meeting Komise pro mapy a internet ICA

Na konci srpna (22.-24.8) se bude v Plzni konat mítink Komise pro mapy a internet, která působí v rámci Mezinárodní kartografické asociace. Součástí mítinku bude odborná konference a další doprovodné akce (představení posterů, exkurze).

 

Na konci srpna (22.-24.8.; těsně před Mezinárodní kartografickou konferencí v Drážďanech) se bude v Plzni konat mítink Komise pro mapy a internet, která působí v rámci Mezinárodní kartografické asociace. Součástí mítinku bude odborná konference a další doprovodné akce (představení posterů, exkurze). Hlavním řečníkem bude prof. Michael Peterson (USA), účast dále předběžně přislíbili R. Cammack (USA), Pyry Ketunen (Finsko) nebo Georg Gartner (Rakousko). Do konce května je možné zaregistrovat abstrakt příspěvku (vybrané příspěvky budou knižně publikovány v rámci řady vycházející v nakladatelství Springer).
Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách mítinku.
Za organizátory,
Ota Čerba a Karel Jedlička

 

Neocartolink Admin | 12.5.2013

Zpráva ze stáže na UCL Bartlett CASA

Vít Pászto navštívil University College London, The Bartlett Centre for Advanced Spatial Analysis (UCL Bartlett CASA). Bartlett School patří mezi nejužší špičku světových univerzit, kdy samotná UCL je podle žebříčku QS World University Rankings na 4. místě na světě. Více informací o Univerzitě a o samotné stáži naleznete zde.

Neocartolink Admin | 27.3.2013

Zpráva z konference GeoViz, Hamburg

Zbyněk Štěrba se zúčastnil se svým příspěvkem konference GeoViz konané v Hamburgu. Více informací včetně celé zprávy z konference a fotogalerie najdete zde.

Neocartolink Admin | 27.3.2013

Seminář OCAD včera, dnes a zítra

V rámci klíčové aktivity projektu si Vás dovolujeme pozvat na seminář:OCAD včera, dnes a zítra,
který se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2013 v České Lípě. Podrobnosti ZDE.

Neocartolink Admin | 27.2.2013

Cartocon 2014

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci Cartocon 2014, která se uskuteční 25. - 28. 2. 2014 v Olomouci. Více info najdete zde.

Neocartolink Admin | 25.2.2013

Kartografický den

Za podpory projektu Neocartolink se v pátek 22. 2. 2013 uskuteční Kartografický den, letos na téma Kartografie a zdravotnictví. Registraci naleznete ZDE.

Více info na webových stránkách kartografickeho dne.

Neocartolink Admin | 19.2.2013

Seminář Design v kartografii

V rámci klíčové aktivity projektu NeoCartoLink Zvyšování schopností a dovedností cílové skupiny si Vás dovolujeme pozvat na seminář Design v kartografii, který se uskuteční ve čtvrtek 21. 2. 2013 v Olomouci v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, učebna LP-2.006. Více informací včetně registrace naleznete ZDE.

Neocartolink Admin | 19.2.2013

Nové trendy kartometrické analýzy starých map

Ve dnech 22.11. a 29.11. 2012 proběhl v Olomouci Seminář pro studenty - Nové trendy kartometrické analýzy starých map. Seminář byl podpořen projektem NeoCartoLink. Prezentace k semináři najdete v sekci dokumenty.

Cílová skupina se zúčastnila semináře Nové trendy kartometrické analýzy starých map, jehož  hlavním cílem bylo představení moderních metod a postupů při kartometrické analýze  starých map a využití historických zdrojů geografických dat.Seminář byl rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou.

V rámci teoretické části byli účastníci seznámeni s postupy, kterými je možné určit přesnost starých map, kartografické zobrazení, měřítko, a správný odečet souřadnic zobrazených míst. Rovněž byly představeny metody transformace map. V praktické části byli posluchači seznámeni s nástrojem MapAnalyst a pod vedením lektora provedli kartometrickou analýzu zvolené staré mapy.

Neocartolink Admin | 9.1.2013

Seminář s představením absolvovaných stáží a konferencí v síti NeoCartoLink

V pátek 22. února 2013 se v rámci sítě NeoCartoLink uskuteční prezentační seminář s představením absolvovaných stáží a konferencí OCTOPUS. Seminář se uskuteční v budově Přírodovědecké fakulty UP na tř. 17. listopadu 12 v Olomouci. Podrobnosti jsou ZDE

Neocartolink Admin | 8.1.2013

Seminář Aspekty vizualizace v kartografii

 

Vizualizace je jedním ze základních pilířů kartografie. Existuje řada přístupů, metod a aspektů, které jsou předmětem odborných diskusí i výzkumu. Proto si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář:
který se uskuteční ve čtvrtek 21. 2. 2013 v Olomouci v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Vizualizace je jedním ze základních pilířů kartografie. Existuje řada přístupů, metod a aspektů, které jsou předmětem odborných diskusí i výzkumu, proto si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář Aspekty vizualizace v kartografii. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 21. 2. 2013 v Olomouci v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací ZDE

 

Neocartolink Admin | 8.1.2013

Zpráva z konference 4th International Conference on Cartography and GIS, Bulharsko

Do sekce Aktivity-Konference byla přidána zpráva z konference 4th International Conference on Cartography and GIS, která se konala v bulharské Albeně. Zprávu si můžete přečíst zde.

Neocartolink Admin | 27.11.2012

Zpráva z konference Interdisciplinary Conference on Digital Cultural Heritage, Francie

Do sekce Aktivity-Konference byla přidána zpráva z konference Interdisciplinary Conference on Digital Cultural Heritage, Saint-Dié-des-Vosges ve Francii. Zprávu si můžete přečíst zde.

Neocartolink Admin | 27.11.2012

Liberecké Dny GIS v ČT

odkaz ZDE a díky do Liberce!

Odkaz zde

Neocartolink Admin | 23.11.2012

Staré mapy nejen Jizerských hor od Josefa Matouschka

Josef Matouschek, Liberečan žijící na přelomu dvou tisíciletí až do konce druhé světové války, vášnivý podporovatel propagace krás přírody v okolí Liberce, Jizerských hor, Hradčanských stěn i Dubského Švýcarska a především autor hned několika turistických map, které do dnešních dnů zůstávají známé jen špetce zasvěcených. Pro škodu nás všech.

Povídání o starých mapách, jak je číst, jak s nimi pracují geoinformatici a kartografové, proběhne v rámci akce Dny GIS 2012 v Liberci ve středu 21.listopadu od 16:30 v přednáškovém sálu Krajské vědecké knihovny v Liberci.

 

Více o akci Dny GIS 2012 v Liberci se dozvíte zde.

Technická univerzita v Liberci | 19.11.2012

Google 2012 na akci Dny GIS v Liberci

V letošním roce opět zavítá na Dny GIS v Liberci v roli přednášejícího Jaroslav Bengl z vývojové centrály Google v Zurychu.

Tradičně zajímavé povídání nabídne možnost seznámit se s tématem Google a mapy na konci roku 2012 - novinky, možnosti, ... ostatně, společnost Google patří k předním poskytovatelům nejrůznějších, nejen mapových aplikací prostřednictvím webu. Přednáška se koná 20. listopadu 2012 od 17:00 do 19:00 hodin ve velkém přednáškovém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Pokud se nemůžete rozhodnout, zda přijít a vzít s sebou své známé, nabízíme Vám možnost přehrát si vystoupení Jaroslava Bengla na Dnech GIS Liberec v minulých ročnících.

http://www.youtube.com/user/gisdayliberec

 

Více informací k akci Dny GIS 2012 v Liberci naleznete zde.

Technická univerzita v Liberci | 19.11.2012

GIS DAY a Seminář Modelování prostorově spojitých veličin v Liberci

Vážení kolegové,rádi bychom vás pozvali do Liberce na odborný seminář zaměřený na problematiku modelování prostorově spojitých veličin.

Seminář proběhne v rámci aktivit projektů NeoCartoLink a KLIMATEX. Seminář je zařazen do programu akce Dny GIS 2012, na kterou vás současně srdečně zveme.

Seminář Modelování prostorově spojitých veličin proběhne ve čtvrtek 22. 11. 2012 od 15:00 v budově "H" Technické univerzity v Liberci v učebně H52. Kapacita účastníků semináře je omezena počtem 25 osob, prosíme vás tedy o včasnou registraci. Registrační formulář a podrobné informace naleznete na stránce geoinformatika.tul.cz.

 

Partnerský tým TUL

 

Neocartolink Admin | 6.11.2012

Týden geografie UJEP (Ústí nad Labem)

Katedra geografie PřF UJEP pořádá ve dnech 12.-16. 11. tradiční akci Týden geografie s bohatým programem.

V rámci této akce vystoupí kromě místních pedagogů a studentů i další pozvaní hosté. Vedle přednášek a vyprávění z cest, budou promítány zajímavé firmy s odbornou tématikou. Pro návštěvníky je připravena i Výstava atlasů se zaměřením na školní atlasovou produkci u nás i ve světě. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 12. listopadu od 9.30 hodin. Výstava bude otevřena od pondělí do středy v čase od 10.00 do 16.00 hodin, ve čtvrtek bude rovněž ke zhlédnutí pro účastníky akce Den geografie.

Více informací o programu je k dispozici v přiloženém programu akce. Akce je otevřena všem, bez vstupného. Těšíme se na viděnou.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 31.10.2012

Zpráva ze stáže z Univerzity Aalto, Finsko

Do sekce Aktivity-Stáže byla přidána zpráva z Univerzity Aalto, Finsko. Zprávu si můžete přečíst zde.

Neocartolink Admin | 16.10.2012

Prezentace ze semináře s představením absolvovaných stáží a konferencí

ZDE najdete odkaz na všechny příspěvky, které byly prezentovány v rámci Semináře s představením absolvovaných stáží a konferencí konaném 12.9. 2012.

Neocartolink Admin | 21.9.2012

Geomatika v projektech 2012

Geomatika v projektech je oborová konference pořádaná oddělením geomatiky, katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni. Srdečně zveme partnery projektu k účasti v některé z odborných sekcí.

Západočeská univerzita v Plzni | 10.9.2012

Seminář s představením absolvovaných stáží a konferencí v síti NeoCartoLink

Program ZDE

 

Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si vás dovoluje pozvat na seminář na kterém zazní představení stáží a konferencí absolvovaných v rámci klíčové aktivity OCTOPUS.

Seminář se koná ve středu 12. 9. 2012. Před seminářem proběhne setkání a porada všech partnerů realizačního týmu projektu NeoCartoLink, o kterém budete informováni.

Neocartolink Admin | 29.8.2012

Seminář Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Program ZDE

 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Autorské právo v kartografii a geoinformatice, který se uskuteční v rámci jedné z klíčových aktivit projektu NeoCartoLink.

Seminář se koná v úterý 11. 9. 2012. Následující den po semináři se budou konat další aktivity projektu, o kterých budete informováni.

Neocartolink Admin | 26.7.2012

Testovací provoz webu zahájen

Web projektu Neocartolink je v tomto týdnu v testovacím provozu. Omlouváme se za neúplné informace.

Informace budou doplněny do konce července.

Neocartolink Admin | 23.7.2012