Aktuality

Nové trendy kartometrické analýzy starých map

Neocartolink Admin | 9.1.2013

Ve dnech 22.11. a 29.11. 2012 proběhl v Olomouci Seminář pro studenty - Nové trendy kartometrické analýzy starých map. Seminář byl podpořen projektem NeoCartoLink. Prezentace k semináři najdete v sekci dokumenty.

Cílová skupina se zúčastnila semináře Nové trendy kartometrické analýzy starých map, jehož  hlavním cílem bylo představení moderních metod a postupů při kartometrické analýze  starých map a využití historických zdrojů geografických dat.Seminář byl rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou.

V rámci teoretické části byli účastníci seznámeni s postupy, kterými je možné určit přesnost starých map, kartografické zobrazení, měřítko, a správný odečet souřadnic zobrazených míst. Rovněž byly představeny metody transformace map. V praktické části byli posluchači seznámeni s nástrojem MapAnalyst a pod vedením lektora provedli kartometrickou analýzu zvolené staré mapy.