Aktuality

Konference CARTOCON2014

Neocartolink Admin | 2.10.2013

V únoru 2014 se v Olomouci sejde na velké kartografické konferenci CartoCON2014 absolutní špička světové  a  domácí  kartografie.  Nad  konferencí  převzali  záštitu  Kartografická  společnost  ČR,  Česká asociace pro geoinformace, Česká geografická společnost a rektor Univerzity Palackého v Olomouci.

Obsah  konference  je  velmi  široký,  přičemž  jeho  jádro  tvoří  témata  čtyř  komisí  ICA  (International Cartographic  Association),  které  budou  mít  na  konferenci  své  pracovní  zasedání.  Těmito  komisemi

jsou:

 

Dále  na  konferenci  proběhne  zasedání  ICA  Working group  on  International  Map  Year.  Organizátoři s potěšením oznamují, že konference se zúčastní i kompletní ICA Executive Committee. Již nyní víme, že  do  Olomouce  přijedou  současný  a  tři  bývalí  prezidenti  ICA.  Součástí konference  bude  i  výstava starých map ve Vlastivědném muzeu Olomouc a bohatý společenský program.

Oslovujeme  Vás  s výzvou  aktivní  účasti  na  konferenci  formou  prezentace  Vašeho  kartografického a geoinformatického působení.

Prosím,   zaregistrujte   se   co   nejdříve   na   stránkách   konference s referátem  prezentujícím  Vaši  odbornou  aktivitu.  Domníváme  se,  že  nemůžeme  promarnit  tuto jedinečnou   příležitost   prezentovat   českou   kartografii   v co   nejlepším   světle   před   světovou kartografickou elitou.

 

Organizační tým konference CARTOCON2014