Aktuality

Týden geografie v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 7.11.2013

Katedra geografie UJEP v Ústí nad Labem pořádá ve dnech 18.-21. 11. tradiční akci Týden geografie, v rámci níž vystoupí odborníci a studenti oboru geografie.

Na tuto akci jsou zváni všichni partneři projektu i další zájemci z řad odborné veřejnosti. Bližší program je k dispozici na stránkách katedry geografie. Na program během pondělí až středy není třeba hlásit se předem. Ve čtvrtek 21. 11. proběhne tradičně Den geografie určený pro učitele zeměpisu ZŠ a SŠ. Letos bude součástí Hyde park s tvůrci školních atlasů. Kapacita Dne geografie byla již naplněna.