Seznam účastníků semináře

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Jméno Příjmení Instituce
1 Michal Hudeček vystupující - Advokátní kancelář Hudeček - Malasková
2 Milada Svobodová vystupující - Kartografie PRAHA, a. s.
3 Jiří Černohorský vystupující - Zeměměřický úřad
4 Vít Voženílek Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky
5 Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky
6 Jan Brus Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky
7 Alžběta Brychtová Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky
8 Petra Sádovská Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky
9 Helena Kilianová Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky
10 Jitka Doležalová Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky
11 Stanislav Popelka Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky
12 Josef Rančák Geodézie On Line, spol. s r.o.
13 Lucie Patzeltová Geodézie On Line, spol. s r.o.
14 Martin Mikloš absolvent UP
15 Jan Příborský student
16 Lukáš Hejníček student
17 Václav Čada Západočeská univerzita v Plzni
18 Rostislav Nétek Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky
19 Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav
20 Martin Hradečný student
21 Romana Kudělková student
22 Tomáš Pohanka student
23 Ondřej Růžička OSVČ
24 Sukhdorj Ganbaatar student
25 Bohuslav Veverka ČVUT Praha, Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie
26 Jiří Šmída Technická univerzita v Liberci
27 Aleš Ruda Masarykova univerzita
28 Hana Michlová student
29 Kateřina Soukupová student
30 Marie Hrudičková student
31 Helena Uhrová student
32 Jan Hanzelka student
33 Jan Kolařík student
34 Ondřej Jirásek student
35 Martin Peško student
36 Miroslav Mikšovský Kartografická společnost ČR
37 Vladimír Kovařík Univerzita obrany
38 Martin Besta Technická univerzita v Liberci
39 Martin Jindra student
40 Marek Joska student
41 Jaroslav Hendl student
42 Aneta Drážná student
43 Dobromila Mrázková student
44 Jan Heisig Městský úřad Bruntál
45 Pavel Švec VŠB-TU Ostrava
46 Daniela Szturcová VŠB-TU Ostrava
47 Radek Dostál student
48 Anna Králová Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.
49 Jan Langr T-Mapy, spol. s r. o.
50 Lucie Bartošová student
51 Drahomíra Zedníčková GEODIS BRNO, spol. s r. o.
52 Petr Blahník EKOLA group, spol. s r. o.
53 Marie Černá student
54 Markéta Průšová VŠB-TU Ostrava
55 Petr Rapant VŠB-TU Ostrava
56 Tomáš Drottner student
57 Jiří Hiess CAGI
58 Lucie Havelková student
59 Kamil Fükö student
60 Dagmar Kusendová Univerzita Komenského v Bratislavě
61 Sylvie Hartmannová student
62 Dana Fusková student
63 Jan Netuka Geošrafo s.r.o.
64 Miloslav Ofúkaný portál Geoinformatika.sk
65 Josef Hnojil GeoBusiness
66 Miloslav Dvořák Magistrát města Olomouce
67 Lea Maňáková Magistrát města Olomouce
68 Irena Košková Liberecký kraj
69 Martin Modrý Liberecký kraj
70 Zdeněk Hotař GEODIS BRNO
71 Pavel Sedlák Univerzita Pardubice
72 Aleš Bartečko Tieto Czech s.r.o.
73 Vladimír Havlík Tieto Czech s.r.o.
74 Lenka Kubíčková Zeměměřický úřad
75 Karel Janečka Západočeská univerzita v Plzni
76 Lukáš Marek Univerzita Palackého v Olomouci
77 Vít Pászto Univerzita Palackého v Olomouci
78 Oldřich Mašín Pardubický kraj
79 Martin Tuchyňa Slovenská agentúra životného prostredia
80 Lenka Koubková VÚV TGM, v.v.i.
81 Michal Witiska Geodetické práce
82 Hana Vlčková student
83 Radek Petr časopis Zeměměřič
84 Dagmar Valchařová Krajský úřad Olomouckého kraje
85 Jaroslav Lux T-Mapy, spol. s r. o.
86 Eva Novotná Mapová sbírka, PřF UK
87 Eva Vacková FAST VUT v Brně
88 Michal Nosál Atelier T-Plan, s.r.o.
89 Václav Apl Městský úřad Zábřeh, odb. rozvoje a úz. plán.
90 Jan Kubný student
91 Odeta Poldaufová Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava
92 Marek Jurčišin Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava
93 Róbert Jakubáč Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava
94 František Beneš ČÚZK
95 Ingrid Šuppová Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava
96 Eva Trembeczká Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava
97 Lenka Paclíková student
98 Jiří Přichystal student
99 Dušan Fičor Bratislava (SR)
100 Vítězslav Zich student
101 Jaromír Kaňok kartograf
102 Richard Chlapík student
103 Tomáš Urban student
104 Tomáš Vacek VÚGTK
105 Radek Makovec VÚGTK
106 Miroslav Matějík Mendelova univerzita v Brně
107 Zbyněk Štěrba Masarykova univerzita
108 Daniela Čepová student
109 Dzmitry Kozhukh Help service - remote sensing s.r.o.
110 Lucie Friedmannová Masarykova univerzita
111 Karel Staněk Masarykova univerzita
112 Radek Dušek Ostravská univerzita v Ostravě
113 Václav Talhofer Univerzita obrany
114 Vendula Čápová student
115 Monika Knutová VÚGTK
116 Lucie Prunarová Geosense s.r.o.
117 Tomáš Cajthaml VÚGTK
118 Petr Soukup ČVUT v Praze
119 Růžena Zimová ČVUT v Praze
120 Veronika Obadálková student
121 Karel Brázdil Zeměměřický úřad
122 Zuzana Karlíková SHOCart, spol. s r. o.
123 Josef Nosek Trasa, s. r. o.
124 Hana Svatoňová Masarykova Univerzita
125 Dalibor Janák student
126 Michal Balcárek student
127 Vendula Hejlová Katedra geoinformatiky PřF UP
128 Lenka Zajíčková Katedra geoinformatiky PřF UP
129 Karel Pazdera student
130 Radka Nováková student
131 Radek Nedbal student
132 Libuše Dobrá Krajský úřad Olomouckého kraje
133 Zuzana Římská KMI UPOL
134 David Šimoník student