logo GOL Geodézie On Line, spol. s. r. o.

 

Geodézie On Line

Moskevská 13
470 01 Česká Lípa

 

Geodézie On Line, spol. s r.o. byla založena dne 10. května 2000 společníky s dlouholetou zkušeností v oblasti zeměměřických a kartografických prací, jejíž jedním z cílů je poskytování komplexních služeb v oboru geodézie a kartografie.

Společnost využívá nejmodernější měřickou a výpočetní technologii zaměřenou v oboru geodézie a kartografie na oblast:


katastru nemovitostí

 • vyhotovení geometrických plánů pro převod pozemků a realizované stavby,
 • vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků,
 • poradenská služba na úseku katastru nemovitosti,
 • historický majetek obcí,

 

inženýrské geodézie

 • zabezpečení výkonu autorizovaného zeměměřického inženýra,
 • zhotovení mapových podkladů pro projektování staveb,
 • budování bodových polí pomocí technologie GPS,
 • vytyčení prostorové polohy stavebních objektů,
 • kontrolní měření včetně určení posunů a deformací, určování kubatur,
 • vyhotovení digitální dokumentace skutečného provedení stavby,

 

digitální kartografie

 • tvorba a údržba datové základny 1:5 000 - 1:25 000 včetně tématické nadstavby,
 • vydavatelská činnost, zejména turistické a cykloturistické mapy 1:25 000,
 • zhotovování mapových tabulí pro extravilán i intravilán,
 • poskytování licence na mapové podklady,
 • tématická mapová díla na zakázku.

 

 

Řešitelský tým

Ing. Josef Rančák

tel.: +420 487 824 974

e-mail: rancak@geodezieonline.cz

 

Ing. Jan Tomiška

tel.: +420 487 824 974

e-mail: tomiska@geodezieonline.cz

Bc. Lucie Patzeltová

tel.: +420 487 824 974

e-mail: lucie@geodezieonline.cz