Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. ve Zdibech

pořádá v rámci projektu NeoCartoLink (Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace)

 

seminář

Témata realizace GeoInfoStrategie z pohledu vývoje a výzkumu

 

KDY:      úterý 1. října 2013, 10:00 - 16:00 hodin

KDE:      Zdiby, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, zasedací místnost

 

PROGRAM:

 • Zahájení
 • Aktuální stav GeoInfoStrategie
 • Role výzkumu při realizaci GeoInfoStrategie
 • Prezentace klíčových témat
  • Normativní rámec
  • Integrace a způsob koordinace sběru geografických dat v rámci státní správy
  • Postup standardizace procesů a služeb
  • Systémové zabezpečení kontroly kvality geografických dat
  • Efektivní způsob tvorby metadat
  • Harmonizace licenčních podmínek rozsáhlého využívání geografických dat
  • Kombinování kvalitativně různorodých geografických dat
  • Efektivní realizace sdílení a výměna geografických dat na úrovni veřejné správy
  • Cílená výuka a propagace využívání NGI
  • Stanovení témat na seminář s odbornou nevýzkumnou veřejností
 • Diskuze k tématům
 • Stanovení témat na seminář s odbornou nevýzkumnou veřejností

 

Seminář si klade za cíl v rámci odborné diskuze výzkumné komunity projednat klíčová témata:

 • Nastínění role rozvoje při realizaci GeoInfoStrategie
 • Verifikace a doplnění nosných témat rozvoje při realizaci GeoInfoStrategie
 • Stmelení Geo-výzkumné komunity
 • Příprava témat k odborné diskuzi na semináři s odbornou nevýzkumnou veřejností

 

Účast na semináři je bezplatná. Změna programu vyhrazena, časový plán může být ještě upřesněn.

Uzávěrka registrací je v pátek 13. září 2013!!!

 

Pozvánku ve formátu PDF je možno stáhnout zde.

Registrace účastníků

Vyplňte prosím následující údaje. Tučně označené položky jsou povinné.

Jméno: 
Příjmení: 
Telefon: 
Email: 
Vysoká škola / Instituce: 
 
Poznámka: