GeoViz

Hamburg, Německo

 

Mgr. Zbyněk Štěrba

tel.: +420 549 49 7607

e-mail: zbynek.ste(et)mail.muni.cz

 

Konference GeoViz 2013 se konala v německém Hamburku v termínu 6. až 8. března 2013 pod záštitou Mezinárodní kartografické asociace (ICA), konkrétně se na jejím průběhu po programové stránce podílely dvě komise ICA: Commision on Cognitive Visualization a Commision on Geovisualization. Organizátorem byla HafenCity University v Hamburgu (hlavní organizátor prof. Jochen Schiewe).


Konference se účastnilo zhruba 80 lidí z celého světa (byli přítomni účastníci i z USA či Afriky). Zaměření konference plně odpovídalo zaměření obou pořádajících Komisí ICA, hlavní témata se tedy týkala různých metod geovizualizace prostorových dat (2D, 3D) i způsobů jejich vnímání, včetně přesahu do kognitivních věd. Ve dvou a půl dnech konference si tak všichni účastníci mohli vyslechnout více než 40 příspěvků a shlédnout zhruba desítku podobně zaměřených posterů. Na konferenci vystupovalo velké množství předních odborníků v kartografii a GI, a proto je velmi těžké vyzdvihnout některé jednotlivé příspěvky. Přesto lze ale uvést konkrétní prezentace, které vyprovokovaly všechny účastníky k rozsáhlejší diskusi:

  • An exploratory Interface to Public Data for Citizens; přednášející A. Slingsby
  • Realtime focus maps for wayfinding applications; přednášející T. C. van Dijk
  • Development of a Prototype for Uncertainty-Aware Visual Analytics of Land Cover Change; přednášející: C. Kinkeldey

 

V rámci prezentace (hned v průběhu prvního dne; středa 6. 3. V 15.15) byl doc. Petrem Kubíčkem prezentován příspěvek s názvem: Cartographic design and visual variables usability for linear features. Příspěvek byl zařazen v tzv. „minitalk“ sekci, což znamenalo pouhou pětiminutovou prezentaci, která byla ovšem následována 30 možností diskuse s autory (s celkem čtyřmi autory takto po sobě jdoucích příspěvků) v předsálí. Příspěvek se zabýval možnostmi využití jednotlivých grafických proměnných pro znázornění liniových prvků (na příkladu objízdných silničních tras) a experimentální testování jejich použitelnosti. Lze říci, že příspěvek byl velmi dlouze diskutován s vesměs pozitivními ohlasy mezi ostatními účastníky.

 

Celkový dojem z konference je určitě pozitivní a určitě ji lze do budoucna doporučit i dalším zájemcům. Velkým přínosem byl i relativně malý počet účastníků, což umožňovalo snadnou diskusi a navazování kontaktů.

 

 

 

Fotogalerie

Celá zpráva z konference zde.