logo Liberecký kraj Liberecký kraj

 

Odbor životního prostředí a zemědělství

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec


Liberecký kraj je orgán územní samosprávy se samostatnou i přenesenou působností stanovenou zákonem o krajích.

Pracoviště GIS na odboru životního prostředí a zemědělství se v oblasti GIS a kartografie věnuje:

  • pořizování, správě a aktualizaci datových sad v oblasti životního prostředí využívaných při strategickém plánování a rozhodování
  • přípravou a produkcí kartografických výstupů pro oblast životního prostředí, povodňové ochrany a krizového řízení
  • přípravou a realizací vzdělávacích a odborných publikací s výrazným podílem kartografických částí
  • přípravou a provozem webových herně-vzdělávacích aplikací (geohra, geogalerie...)
  • spoluorganizací vzdělávacích akcí v oblasti GIS (Dny GIS Liberec)
  • provoz mapových serverů a geoportálu
  • spolupráce na řešení přeshraničních projektů využívajících GIS (LABEL, Management invazních druhů v Euroregionu Nisa, BRISEIDE, HABITATS, Krajina budoucnosti, Geomedia - Nástroje a metody dálkového průzkumu v ekologické výchově…)

 

Řešitelský tým

Ing. Irena Košková

tel.: +420 485 226 412

e-mail: irena.koskova@kraj-lbc.cz

Ing. Martin Modrý, PhD

tel.: +420 485 226 621

e-mail: martin.modry@kraj-lbc.cz