University College London, The Bartlett Centre for Advanced Spatial Analysis

Londýn, Velká Británie

 

Mgr. Vít Pászto

tel.: +420 585 63 4578

e-mail: vit.paszto(et)gmail.com

 

University College London, The Bartlett Centre for Advanced Spatial Analysis (UCL Bartlett CASA) sídlí v Londýně ve Velké Británii. The Bartlett School (oficiální název je UCL Faculty of the Built Environment) má dnes 8 velkých pracoviště, kde dohromady studuje přibližně 1 600 studentů, o které se stará kolem 300 zaměstnanců. Bartlett School patří mezi nejužší špičku světových univerzit, kdy samotná UCL je podle žebříčku QS World University Rankings na 4. místě na světě. The Bartlett School se zabývá zejména tzv. built environment, kdy zmiňovaných 8 sekcí zahrnuje výuku a výzkum v oblasti architektury, komplexních systému pro tvorbu životního prostředí, plánování rozvoje, energetiky, sídelního rozvoje, prostorových analýz, geografie a udržitelného rozvoje.

 

Univerzita dlouhodobě spolupracuje na výměnných pobytech studentů s více než 130 zahraničními institucemi, nebritští studenti tvoří 1/3 všech studentů.

 

V rámci pracovní cesty došlo ke získání cenných poznatků a materiálů z navštíveného pracoviště a také k navázání nových pracovních kontaktů nejen s akademickými pracovníky UCL, ale také s odborníky a PhD studenty zde pracujícími a studujícími. Byl také přednesen příspěvek s následnou vědeckou debatou na téma fuzzy inferenčního systému při vymezování venkovských a městských obcí v rámci pravidelné série přednášek pořádané na pracovišti UCL Bartlett CASA. V rámci konzultací (zejména s odborným konzultantem Dr. Martinem Austwickem, prof. sirem Alanem Wilsonem, Dr. Elsou Arcaute, Dr. Robinem Morphetem a dalšími) došlo k výměně informací a zkušeností. Byly diskutovány i aspekty řešeného projektu NeoCartoLink na UP Olomouc.

 

S odborným konzultantem Dr. Martinem Austwickem a Dr. Elsou Arcaute jsem v neustálém kontaktu a společně řešíme scale law problematiku u českých urbánních ploch. Je také domluvena možnost další vědecké spolupráce (výzkumu). Znalosti Katedry geoinformatiky tak jsou benefitem pro práci partnerů z ostatních evropských pracovišť a naopak.

 

Po dobu trvání stáže byl také dokončován příspěvek na konferenci DATESO 2013, jenž je nyní v recenzním řízení a jenž by měl být indexován v databázi Scopus.

Pracovní cesta byla velmi prospěšná a splnila svůj účel.

 

Odborný konzultant v rámci organizace:

Dr. Martin Austwick

e-mail: m.austwick@ucl.ac.uk

www: http://www.ucl.ac.uk/bartlett/people/?school=casa&upi=MAUST60

 

 

Fotogalerie

Celá zpráva ke stažení zde.