logo MUMasarykova univerzita

 

Geografický ústav

Žerotínovo náměstí 617
602 00 Brno

 

Odborná a vědecká činnost Geografického ústavu má v oblasti fyzické i humánní geografie dlouholetou tradici sahající do let těsně po založení Masarykovy univerzity. Mladším odvětvím je geografická kartografie a geoinformatika. Jednotlivé discipliny se zvláště v posledním období rozvíjejí ve vzájemných relacích. Významným přínosem geografie je z tohoto hlediska její multidisciplinární přístup k řešení problémů. Pracovníci Geografického ústavu se podílejí na řešení řady grantů a výzkumných záměrů. V odborné činnosti ústav spolupracuje s řadou domácích i zahraničních institucí.

 

V oblasti kartografie a geoinformatiky je vědecká činnost na Geografickém ústavu v posledních letech zaměřena především na:

  • kartografii v krizovém řízení,
  • kognitivní aspekty práce s kartografickými produkty,
  • kontextovou kartografii,
  • mobilní a senzorové mapování,
  • kartografickou analýzu a prezentaci zdravotních dat,
  • problematiku prostorových datových infrastruktur včetně směrnice INSPIRE,
  • problémy kartografické generalizace.

 

 

Řešitelský tým

Mgr. Zbyněk Štěrba

tel.: +420 549 497 607

e-mail: zbynek.ste@mail.muni.cz

Mgr. Lucie Friedmannová, Ph.D.

tel.: +420 549 497 430

e-mail: lucie.friedmannova@gmail.com