logo mendeluMendelova univerzita v Brně

 

Ústav geoinformačních technologií

Zemědělská 1/1665
613 00 Brno

 

Ústav geoinformačních technologií (ÚGT) navazuje na práci svého zakladatele Prof. Dr. Ing. Aloise Tichého, uznávaného odborníka v oblasti lesnické a zemědělské geodézie a průkopníka lesnické fotogrammetrie. V souladu se současnými trendy rozvíjí ÚGT výuku a výzkum v aplikační sféře geoinformačních technologií, se zaměřením na krajinu a obnovitelné přírodní zdroje, především lesní porosty.

 

Výuka je zaměřena na technologie práce s prostorovými daty a zahrnuje mnoho předmětů, jež jsou začleněny do tří hlavních oborů působnosti:

  • geodézie a pozemková evidence,
  • geoinformační systémy,
  • dálkový průzkum Země.

 

Od roku 2007 je na ÚGT akreditován doktorský studijní program “Aplikovaná geoinformatika”.

 

Výzkumná činnost je zaměřena zejména na analýzu krajiny a lesních porostů z hlediska přírodních i člověkem ovlivněných rizik a následný management krajiny a lesních porostů. Od roku 2002 provozuje ÚGT mapový server Školního lesního podniku “Masarykův les” Křtiny, http://mapserver-slp.mendelu.cz.

 

ÚGT je koordinačním centrem výměnného programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) pro obor Aplikovaná geoinformatika a od roku 1997 jedním z mnoha regionálních center projektu GIS Idrisi, se správním centrem na Clarkově univerzitě v USA.

 


Řešitelský tým

Ing. Miloš Cibulka, Ph.D.

tel.: +420 545 134 019

e-mail: cibulka@mendelu.cz

 

Ing. Miroslav Matějík, Ph.D.

tel.: +420 545 134 023

e-mail: matejik@mendelu.cz

Ilona Ostřížková

tel.: +420 545 134 015

e-mail: ostrizek@mendelu.cz