Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. ve Zdibech

pořádá v rámci projektu NeoCartoLink (Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace)

seminář


Úkoly a výzvy výzkumu v oblasti geoprostorových informací při realizaci národní geoinformační infrastruktury (NGI)

 

KDY:      čtvrtek 31. října 2013, 10:00 - 16:00 hodin

KDE:  konferenční sál v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů (6. patro), Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8

 

PROGRAM:

Koordinace aktivit VaV a zajištění zdrojů financování , cílená výuka a propagace využívání NGI

Přednášející: Ing. Karel Janečka, Ph.D. (ZČU, Plzeň), Ing. Radek Augustýn (VÚGTK)

Analýzy existujících datových sad a jejich příprava k využití v nově koncipovaném systému M:N (úvod pro 4.)

Přednášející: Ing. Danuše Svobodová (ZÚ)

Sémantika prostorových informací

  • Datové slovníky nové generace provázané s katalogy objektů datových produktů
  • Nová koncepce metadat
  • Modernizace Terminologického slovníku – ontologie, tezaurus

Přednášející: Ing. Karel Charvát, Ing. Danuše Svobodová (ZÚ), Ing. Radek Augustýn (VÚGTK)

Integrace a způsob koordinace sběru, správy, aktualizace, vizualizace a poskytování geoprostorových dat v rámci veřejné správy

  • Provoz velkých datových sad
  • Bezpečnost dat
  • CrowdSourcing
  • Geo IT Infrastruktura
  • Řešení interoperability

Přednášející: Ing. Karel Charvát, prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. (MU, Brno), Ing. Eva Pauknerová, CSc. (ČÚZK)

Vytvoření národních standardů

Přednášející: Ing. Eva Pauknerová, CSc. (ČÚZK)

Systémové zabezpečení kontroly kvality geoprostorových dat

Přednášející: Ing. Radek Augustýn (VÚGTK)

Diskuze

----------------------------------


Seminář si klade za cíl prezentovat klíčová témata výzkumu v oblasti geoprostorových informací při realizaci národní geoinformační infrastruktury (NGI). Vybraná témata jsou výsledkem odborné diskuze účastníků na semináři „Témata realizace GeoInfoStrategie z pohledu vývoje a výzkumu“. Prezentovaná témata budou podnětem k diskuzi nad danou problematikou.

Účast na semináři je bezplatná, seminář je podpořen projektem CZ.1.07/2.4.00/31.0010 NeoCartoLink.

Změna programu vyhrazena, časový plán může být ještě upřesněn.

Uzávěrka registrací je v pátek 25. října 2013!!!

 

Oficiální pozvánka ke stažení ZDE!

Registrace účastníků

Vyplňte prosím následující údaje. Tučně označené položky jsou povinné.

Jméno: 
Příjmení: 
Telefon: 
Email: 
Vysoká škola / Instituce: 
 
Poznámka: