Západočeská univerzita v Plzni, oddělení geomatiky
Česká asociace pro geoinformace

pořádají v rámci projektu NeoCartoLink (Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace) a tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie)

 

pracovní seminář

 

Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

KDY:   středa 4. září 2013, 14:00 – 17:00 hodin

KDE:   hotel GOLDEN FISH, Plzeň, U Borského parku 27, salonek WEST

PROGRAM

 • Zahájení
 • GeoInfoStrategie v kontextu rozvoje eGovernmentu
  RNDr. Eva Kubátová, koordinátorka projektu GeoInfoStrategie
  odbor veřejné správy a eGovernmentu Ministerstva vnitra České republiky
 • Objektově orientovaná databáze základních geodat

Doc. Ing. Václav Čada, CSc., vedoucí oddělení Geomatiky
Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

 • Specifika datových sad v ochraně autorských práv

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., vedoucí OS autorské právo CAGI
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

 • Autorské právo a státní mapová díla
  Ing. Jiří Černohorský, ředitel Zeměměřického úřadu v Praze
 • Novela autorského zákona a datové sady geodat
  JUDr. Irena Holcová, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnická fakulta UK Praha
 • Diskuze
 • Formulace doporučení a závěr

Seminář informuje o současném stavu přípravy Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 a poskytuje prostor pro vyjádření a formulaci vlastních podnětů. Informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie jsou dostupné    na www.geoinfostrategie.gov.cz.

 

Registrace účastníků je dostupná zde.


Účast na semináři je bezplatná.