logo tul Technická univerzita v Liberci

 

Katedra aplikované matematiky

Studentská 2
461 17 Liberec

 

Pracoviště v současné době garantuje výuku geoinformatických předmětů bakalářských studijních oborů:

 

  • Aplikovaná geografie
  • Geografie se zaměřením na vzdělávání

  • Cestovní ruch

  • Ekonomika a management služeb

 

a magisterského oboru Učitelství zeměpisu pro základní školy

 

Výběr z garantovaných předmětů: Základy geoinformatiky, Geografické informační systémy, Webová a tematická kartografie, Geografické informační systémy pro regionální rozvoj, Geografické informační systémy ve fyzické geografii, Kartografické a geoinformatické vzdělávání.

 

Dále garantuje výuku v kurzech celoživotního vzdělávání s akreditací MŠMT (další vzdělávání pedagogických pracovníků):

 

  • odborná garance národního kurzu Zeměpis a ICT

  • kurzy Elektronické mapy ve výuce zeměpisu

  • odborná garance akreditovaných kurzů vzdělávání úředníků veřejné správy v používání metod GIS a kartografie v územním plánování.

 

Pracoviště se v minulosti podílelo a i nadále podílí na řešení výzkumných projektů zaměřených na problematiku územního plánování (např. naplňování ÚAP), socio-ekonomické disparity v regionech, risk management, regionální management, dopravní výzkum, klimatologii, využití starých mapových děl, a využívajících nejnovějších poznatků geoinformatiky a kartografie. Pracoviště dále úspěšně spolupracuje s regionálními institucemi na úrovni krajského úřadu, s úřady místní samosprávy, Krajskou hygienickou stanicí v Liberci, Hasičským záchranným sborem Liberec a dalšími.

 

 

Řešitelský tým

Mgr. Jiří Šmída, PhD.

tel.: +420 734 396 927

e-mail: jiri.smida@tul.cz

 

Ing. Martin Besta

tel.: +420 485 352 333

e-mail: martin.besta@tul.cz

Ing. Ivana Šafarčíková PhD.

tel.: +420 485 352 249

e-mail: ivana.safarcikova@tul.cz