logo UJEP Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

Katedra geografie

České Mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

 

Pracoviště v současné době zajišťuje výuku prezenčního studia v bakalářských oborech Geografie střední Evropy, Geografie a Geografie v kombinaci s dalšími obory (biologie, historie, informatika, matematika, německý jazyk, politologie a tělesná výchova) ve spolupráci s dalšími pracovišti Přírodovědecké, Filozofické a Pedagogické fakulty. Dále pak katedra zajišťuje prezenční studium v navazujícím magisterském oboru Geografie a dvou učitelských oborech Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a Učitelství geografie pro střední školy.

 

Vědecko-výzkumná činnost katedry je v současnosti zaměřena především na:

  • formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou,
  • disturbanční režimy kvartérní morfogeneze,
  • studium českého pohraničí po ustanovení schengenského systému,
  • institucionální spolupráci v regionech jako nástroj překonávání prostorových nerovností v přístupu k elementárnímu vzdělávání.

 

Rozsáhlá je spolupráce pracoviště s německými partnery (TU Dresden, TU Chemnitz) v rámci strukturálních projektů EU zaměřených na transfer vědomostí z (geo)informatiky pro hospodářský rozvoj sasko-českého příhraničí a na inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí. Nedávno byly vybudovány také Laboratoř environmentální geografie a Centrum pro virtuální realitu a modelování krajiny.

 

Pracoviště každoročně pořádá akci Týden geografie, v rámci něhož probíhají přednášky, workshopy, exkurze a další zajímavé aktivity z řady geografických disciplín. V rámci akce se uskutečňuje rovněž Den geografie, určený převážně učitelům zeměpisu základních a středních škol jako kurz dalšího vzdělávání učitelů.

 

 

Řešitelský tým

RNDr. Jan D. Bláha

tel.: +420 475 283 141

e-mail: jd@jackdaniel.cz