logo UOUniverzita obrany

 

Katedra vojenské geografie a meteorologie

Kounicova 65
662 10 Brno

 

Katedra garantuje studium v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu vojenské technologie obor vojenská geografie a meteorologie, V bakalářském programu je obor nabízen pouze jako prezenční, v ostatních dvou je možná i kombinovaná forma studia. Studium je zaměřeno zejména na potřeby Armády České republiky, nicméně je možné studovat i jako civilní student.

 

Odborné zaměření:
Katedra se profiluje zejména v oblasti geodézie, kartografie, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, aplikovaná geoinformatika, geografické zabezpečení ozbrojených sil, synoptická meteorologie, vojenská meteorologie, klimatologie, meteorologické zabezpečení AČR.


Pedagogické zaměření:
Výuka probíhá zejména v oblastech geodézie, geofyzika a geodynamika, geodetická astronomie, družicové navigační systémy, stavební geodézie, kartografie, matematická kartografie, vojenská geografie, aplikovaná geoinformatika, mapování, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, kartografická polygrafie, geografické a meteorologické zabezpečení ozbrojených sil, fyzika atmosféry, meteorologické přístroje a metody pozorování, synoptická meteorologie, letecká meteorologie, klimatologie, řízení a zabezpečení letového provozu.


Výzkumná činnost:
Základní směry výzkumu jsou orientovány především do oblasti aplikace nových poznatků z geodézie (včetně globální geodézie), kartografie, geoinformatiky, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země v geografickém zabezpečení ozbrojených sil, klimatologie, synoptické meteorologie, meteorologických přístrojů, postupů a metod pozorování, zabezpečení meteorologických informací pro ozbrojené síly ČR, zejména pro letectvo.

 

 

Řešitelský tým

doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.

tel.: +420 973 445 028

e-mail: vaclav.talhofer@unob.cz