logo UP Univerzita Palackého v Olomouci

 

Katedra geoinformatiky

tř. Svobody 26
771 46 Olomouc


Katedra garantuje prezenční studium v bakalářském oboru Geoinformatika a geografie, navazujícím magisterském oboru Geoinformatika a doktorském oboru Geoinformatika a kartografie (též v kombinované formě). Nabízí také doktorské studium Geoinformatics and Cartography v anglickém jazyce (v prezenční i kombinované formě). Pracovníci katedry zajišťují pro jiné studijní obory výuku geografické a tematické kartografie, DPZ, statistiky, GIS a dalších geoinformačních disciplín.

Mimo jiné se katedra zaměřuje na atlasovou tematickou kartografii, vydává vlastní edici MAPS, řeší kognitivní kartografii a disponuje zařízením eye-tracking.

 

Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena na:

  • obecné otázky geoinformatiky,
  • budování a aplikace geografických informačních systémů,
  • zpracování dat z dálkového průzkumu Země,
  • tematické, digitální a kognitivní kartografie,
  • modelování prostorových jevů v krajině,
  • územního plánování v GIS aj.

 

Katedra se v současné době opírá o tři základní pilíře - směry výzkumu, kterými jsou:

  • prostorové modelování geografických jevů v GIS,
  • digitální kartografie,
  • bezkontaktní monitoring krajiny.

 

Řešitelský tým

RNDr. Jan Brus

tel.: +420 585 63 4519

e-mail: jan.brus@upol.cz

 

Ing. Helena Kilianová, PhD.

tel.: +420 585 63 4519

e-mail: helena.kilianova@upol.cz

 

Mgr. Jitka Doležalová

tel.: +420 585 63 4516

e-mail: jitka.dolezalova@upol.cz

RNDr. Alena Vondráková

tel.: +420 585 63 4517

e-mail: alena.vondrakova@upol.cz

 

Mgr. Alžběta Brychtová

tel.: +420 585 63 4517

e-mail: alzbeta.brychtova@upol.cz

 

Mgr. Petra Sádovská

tel.: +420 585 63 4525

e-mail: petasadovska@gmail.com