logo UPA Univerzita Pardubice

 

Fakulta ekonomicko-správní, Ústav systémového inženýrství a informatiky

Studentská 84

532 10 Pardubice

 

Výuka

Ústav zabezpečuje výuku ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika (SII) vyučovaných na FES. Základem studia informatiky v obou studijních programech jsou předměty základy informačních technologií, předměty s problematikou databázových systémů a geografických informačních systémů. Pozornost je věnována i předmětům z oblasti informačních systémů a bezpečnosti a ochrany informací. V závěru studia jsou studenti seznámeni s problematikou modelování sociálních a ekonomických procesů. Ve studijním programu SII je rozsah předmětů rozšířen i do oblasti algoritmizace a programování, informačních a počítačových sítí, informačních systémů a do umělé a výpočetní inteligence. V závěru studia je výuka zaměřena do oblasti aplikace metod umělé inteligence, systémů pro podporu rozhodování, data miningu,  řízení projektů, simulace a systémového inženýrství. Většina předmětů studia je aplikačně orientována do prostředí veřejné správy.

 

Výzkum

V oblasti vědeckovýzkumné se ústav věnuje mnoha oblastem. Jedna z nich je soft computing a jeho využití v data miningu, klasifikace dat, modelování a analýza reálných systémů. Výzkum je zaměřen na využití nástrojů teorie rough množin v oblasti machine learning, pro zpracování neurčitých dat a pro tvorbu hybridních modelů. Dalším řešeným okruhem na ústavu je aplikace moderních metod umělé inteligence v oblastech životního prostředí, regionálního rozvoje, ekonomie a financí. Jedná se např. o modelování kvality ovzduší, modelování regionálního a místního udržitelného rozvoje, úvěrového rizika, finančních toků, atd.

Další oblastí jsou aplikace geoinformačních technologií a tematická kartografie, využití geoinformačních technologií pro řešení prostorově orientovaných problémů, především se zaměřením na řešení problémů v socioekonomické sféře. Návrh a tvorba webových GIS řešení v souladu s moderními postupy softwarového inženýrství. Ústav se zabývá i použitelností webových GIS a použitelností v kartografii.

 

Řešené projekty

 • Rough-fuzzy model a komplexní přístup k hodnocení informačního systému
 • Návrh a ověření algoritmu generování pravidel z informační tabulky vytvořený na bázi teorie rough množin
 • Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím, ekonomikou a sociálními souvislostmi
 • Model řízení povzbudivého růstu regionu
 • Řízení procesů a kvality
 • Projekt eGON
 • Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím, ekonomikou a sociálními souvislostmi
 • Modelování místních financí metodami výpočetní inteligence
 • Využití geoinformačních technologií pro detekci míst ve městě s vysokou rizikovostí pro tělesně postižené
 • Testování a hodnocení použitelnosti informačních systémů veřejné správy
 • Použitelnost softwaru pro podporu rozhodování při řešení prostorově orientovaných problémů

 


Řešitelský tým

Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

tel.: +420 466 036 071

e-mail: pavel.sedlak@upce.cz

 

Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

tel.: +420 466 036 071

e-mail: miloslav.hub@upce.cz

Doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

tel.: +420 466 036 070

e-mail: jitka.komarkova@upce.cz