logo VUGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a           kartografický, v. v. i.

 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Ústecká 98
250 66 Zdiby

 

Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru, vývoj a testování nových technik, postupů a software a odborné konzultace v těchto oblastech:

  • geodezie a geodynamika,
  • permanentní služba GPS (IGS),
  • inženýrská geodezie,
  • tvorba a vedení katastru nemovitostí,
  • tvorba a údržba mapových děl,
  • výzkum a vývoj Informačního systému zeměměřictví a katastru jako zdrojového informačního registru pro Státní informační systém České republiky,
  • vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodezii a kartografii,
  • aktivity ve státní standardizaci a metrologii ve sféře zeměměřictví a katastru,
  • autorizované metrologické středisko,
  • odvětvové informační středisko včetně Zeměměřické knihovny.

 

 

Řešitelský tým

Ing. Radek Augustýn

tel.: +420 226 802 351

e-mail: radek.augustyn@vugtk.cz

 

Ing. Radek Makovec

tel.: +420 226 802 319

e-mail: radek.makovec@vugtk.cz

Ing. Milan Kocáb, MBA

tel.: 

e-mail: Milan.Kocab@vugtk.cz

 

Ing. Tomáš Vacek

tel.: +420 226 802 319

e-mail: tomas.vacek@vugtk.cz