Vzdělávání

e-learningové kurzy na Moodle

V rámci jedné z klíčových aktivit projektu NeoCartoLink budou k dispozici e-learningové kurzy zaměřené na různé oblasti kartografie. Kurzy má za cíl šířit získané informace, poznatky a zkušenosti mezi cílovou skupinu.

Garantem e-learninového vzdělávání je RNDr. Alena Vondráková – alena.vondrakova@upol.cz

Kurzy jsou dostupné na adrese www.neocartolink.cz/moodle

Požadavky na vzdělávací materiály
odevzdávané po absolvování stáže / konference

V případě čerpání finančních prostředků z projektu NeoCartoLink pro účely realizace stáže nebo návštěvy zahraniční konference se zavazuje příjemce podpory (účastník) k odevzdání následujících materiálů, a to nejpozději do 1 měsíce od ukončení stáže (příp. návratu z konference) v následujícím rozsahu:

Návštěva konference

Informace o konferenci
- místo a čas konání, stručná anotace obsahu konference v rozsahu do 500 znaků
Odkaz na webové stránky
- funkční odkaz na oficiální web
Sborník
- funkční odkaz na on-line sborník
- v případě digitálního sborníku budou soubory poskytnuty ke stažení*
*pokud to bude z hlediska autorsko-právní ochrany možné

- v případě tištěného sborníku bude uvedena citace
Hodnocení konference
- komentář, přínos pro síť NeoCartoLink
- možnosti další spolupráce a kontakty
- rozsah 3.000 až 5.000 znaků

 

Příspěvky a články (všechny odprezentované příspěvky ve formátech PDF/Word/PPT a publikační výstupy je třeba vždy zaslat co nejdříve po návratu.

Stáž

Informace o navštívené instituci
- dokument totožný s tím, který se dokládá jako součást závěrečné zprávy
Odkaz na webové stránky
- funkční odkaz na oficiální web
Aktivity
- výčet aktivit v rámci instituce (např. výzkumné směry)
- krátké anotace a kontaktní údaje na odborníky 
Hodnocení
- rozšířený dokument, který se dokládá jako součást závěrečné zprávy
- rozsah 3 000 až 8 000 znaků

 

Všechny dokumenty musí být zaslány do 1 měsíce od návratu ze stáže. Případné další přílohy pro zájemce o informace o dané instituci nebo konferenci jsou vítány. Po zpracování budou všechny tyto informace zpřístupněné cílové skupině.

 

Povinnost prezentace na odborném semináři

Po návratu z konference / stáže musí všechny podpořené osoby odprezentovat výstupy ze stáží (konferencí) na odborných seminářích, které se pod záštitou projektu budou konat cca ve čtvrtletních intervalech. O termínu konání semináře budete informováni zároveň s požadavkem na rozsah prezentace (cca 10 minut konference, 15-20 minut stáž).

 

Materiály je nutné zaslat na email alena.vondrakova@gmail.com

V případě jakýchkoliv dotazů je možné se dotázat emailem (viz výše) nebo telefonicky 604 402 502.