logo ZUPZápadočeská univerzita v Plzni

 

Katedra matematiky

Univerzitní 22
306 14 Plzeň


Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta aplikovaných věd je jednou z osmi fakult Západočeské univerzity v Plzni. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky. Vedle vzdělávacích programů probíhá na fakultě také rozmanitá vědecko-výzkumná činnost.

 

Katedra matematiky - Oddělení geomatiky

Katedra matematiky na Fakultě aplikovaný věd patří mezi největší matematické katedry v České republice. Výzkumná činnost pokrývá řadu disciplín (geomatika, matematická analýza, matematické modelování a numerická matematika, geometrie, finanční matematika a statistika, teorie grafů a diskrétní matematika) včetně aplikované matematiky a aplikovaného výzkumu. Katedra matematiky nabízí mimo jiné studijní program Geomatika ve všechny stupních vysokoškolského studia v prezenční i kombinované formě.

 

Vybrané projekty řešené na oddělení geomatiky:

  • BRISEIDE

Vytvoření webových služeb pro správu a analýzu časoprostorových dat v aplikacích civilní ochrany.

 

  • PLAN4ALL

Harmonizace dat územního plánování s ohledem na směrnici INSPIRE.

 

  • PLAN4BUSINESS

Servisní platforma pro agregaci, zpracování a analýzu územně plánovacích dat měst a regionů

 

  • NTIS

Výzkumné centrum evropské excelence: Nové technologie pro informační společnost.

 

  • SDI-EDU

Celoživotní profesní vzdělávání pro územní plánování.

 

 

Řešitelský tým

Ing. Karel Jedlička, Ph.D.

tel.: +420 377 632 680

e-mail: smrcek@kma.zcu.cz

 

Ing. et Mgr. Otakar Čerba, Ph.D.

tel.: +420 377 632 681

e-mail: cerba@kma.zcu.cz

Ing. Karel Janečka, Ph.D.

tel.: +420 377 632 691

e-mail: kjanecka@kma.zcu.cz

 

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

tel.: +420 377 632 679

e-mail: cada@kma.zcu.cz